3 tapaa hyödyntää 3D-laserkeilausta rakennustyömaalla

Jos ajattelet, että 3D-laserkeilaus on tarkoitettu vain asiaan erikoistuneille teknikoille tai että sitä voidaan käyttää vain tietyissä olosuhteissa, tutustu aiheeseen uudestaan. 3D-keilainten (laserkeilaus) käyttö lisää tarkkuutta ja tehokkuutta rakennustiimeillesi ja työnkuluillesi, olitpa sitten pääurakoitsija, suunnittelija, insinööri tai erikoistunut teräs-, betoni- tai mekaanisiin, sähkö- ja putkitöihin. Nykypäivän 3D-keilainten monipuolisuus ja helppokäyttöisyys tekee niistä sopivia laitteita tarkkojen projektitietojen keräämiseen ennen rakentamista, sen aikana ja jopa sen jälkeen.

Seuraavassa on kolme tapaa, joilla voit käyttää 3D-keilainta seuraavassa rakennusprojektissasi.

1. Vältä yhteentörmäykset LVIS-järjestelmien kanssa

LVIS-järjestelmien tarkka sisällyttäminen suunnitteluun voi olla hankala työ. Jos sinulla ei ole tietoa tai näkyvyyttä olemassa olevista työolosuhteista, LVIS-järjestelmiä ei välttämättä oteta riittävästi huomioon tai sijoiteta ja asenneta suunnitellulla tavalla. Jopa oikein esivalmistetuissa järjestelmissä saattaa olla ongelmia asennuksen yhteydessä, jos työolosuhteet ovat muuttuneet.

3D-keilaimen avulla voit kerätä tarkkoja tietoja olemassa olevista olosuhteista ennen asennustöitä. Nämä tiedot voidaan viedä pistepilvenä arkkitehtien, tietomallinnusasiantuntijoiden ja LVI-insinöörien käyttöön, jotta yhteentörmäykset voidaan tunnistaa paremmin ja varmistaa, että kaikilla on sama ajantasainen tieto työmaan olosuhteista. Kun rakentaminen on käynnissä, 3D-keilauksella voidaan tarkistaa käynnissä olevat työt mallin mukaan ja dokumentoida tehdyt muutokset sekä tunnistaa mahdolliset ristiriidat ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia. Joissakin keilaimissa on jopa kameroita, joiden avulla voit kuvata ongelmakohtia ja jakaa niitä muille pilvipalvelun kautta.

Kun kaikilla on sama jaettu näkemys suunnittelusta, työmaasta ja mahdollisista rajoituksista, on helpompaa työskennellä tehokkaasti suoritettavassa työssä. Tarkkojen skannaustietojen avulla pystytään valmistamaan ja sijoittamaan LVI-laitteet, sähköjärjestelmät, putket ja kanavat luotettavasti, tarkasti ja koordinoidusti toistensa kanssa ja välttämään yhteentörmäyksiä, virheitä, uudelleenkäsittelyä ja jopa sopimusriitoja.

Asennustöiden jälkeen voit helposti keilaimen avulla kerätä ja dokumentoida kohteen toteumatiedot.

Kun käytät 3D-keilausta, voit suunnitella LVIS-järjestelmiä sekä:

 • Parantaa viestintää ja yhteistyötä
 • Ratkot nopeammin ja etukäteen mahdolliset ongelmat
 • Sijoitat ja integroit komponentit ja järjestelmät tarkasti
 • Vältät yhteentörmäyksiä, jotka voivat olla kalliita
 • Dokumentoit helposti tehdyt työt

2. Varmista runkorakenteiden kestävyys

Talonrakennuksen runkovaihe on yksi kriittisimpiä vaiheita. Fyysisen rakennuksen eheys riippuu kirjaimellisesti teräksen ja betonin rakenteen lujuuksista ja asennuksen tarkkuudesta. Jos olet teräs- tai betonirakentaja tai näiden materiaalien kanssa työskentelevä pääurakoitsija, tiedät, että runkovaiheen töissä on useita näkökohtia, joiden oikein tekeminen voi olla erityisen haastavaa. Näitä ovat kaikkien tarvittavien mittausten tallentaminen, teräs- ja betonielementtien sijoittaminen oikein, elementtirakenteiden rakentaminen ja asentaminen oikeiden spesifikaatioiden mukaan sekä oikean materiaalimäärän käyttö jätteiden ja ylimääräisten kulujen välttämiseksi.

Voit käyttää 3D-keilainta, ennen kuin rakentaminen alkaa ja verrata työmaalta kerättyä dataa 2D-suunnitelmiin tai 3D-malliin. Jos huomaat ristiriitaisuuksia, voit jakaa tiedot arkkitehtien, projekti-insinöörien, tietomalliasiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa ratkaistaksesi ongelmat nopeasti etukäteen. Laserkeilaus edistää tehokasta viestintää ja yhteistyötä, koska voit tuoda tietoja kentältä takaisin toimistoon, mikä auttaa rakennesuunnittelijoita ymmärtämään paremmin projektin yksityiskohtia ja koordinoimaan ja suunnittelemaan työnsä.

Samalla tavalla kuin 3D-keilaus ennen kunnostusprojektia voi paljastaa ristiriitoja varhaisessa vaiheessa, keilaus projektin aikana antaa sinun havaita ja korjata virheet nopeammin, ennen kuin niistä tulee myöhemmin suurempia ongelmia. Jos ankkuripulttien ja upotusten sijoittamisessa on virheitä tai jos betonikaato ei ollut tasainen, voit hoitaa ongelman heti sen sijaan, että teet sen myöhemmin, jolloin aiheutuu lisäkustannuksia ja häiriöitä aikatauluun. Trimblen X7-keilaimella ja FieldLink-ohjelmistolla voit tarkistaa helposti esimerkiksi betonilattian tasaisuuden. Mahdollinen epätasaisuus on halvempi korjata heti eikä myöhemmin.

3D-laserkeilain voi auttaa suunnittelemaan ja tarkistamaan teräs- ja betonityöt sekä sen avulla:

 • Korjaat ja löydät virheet tai ristiriidat nopeammin
 • Varmistat, että esivalmistetut elementit on rakennettu oikein
 • Vähennät hukkaan meneviä materiaaleja
 • Saat enemmän luottamusta työn tarkkuuteen

3. Saneerauskohteet

Ei ole epätavallista, että peruskorjaus- tai saneerauskohteesta puuttuu rakennuksen suunnitelmat ja piirustukset. 3D-keilaimen avulla saat kattavan, tarkan ja erittäin yksityiskohtaisen kuvan nykyisestä rakenteesta, mukaan lukien missä ja miten kriittiset rakenneosat ja järjestelmät on sijoitettu. Keilaimen tuottaman pistepilven avulla voit suunnitella kunnostustöitä entistä varmemmin ja tarkemmin paljastamalla mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava ennen projektin käynnistämistä. Keräämäsi tiedot voidaan jakaa myös muille tiimeille ja sidosryhmille, jotta kaikki ovat samalla sivulla ja voivat koordinoida työnsä tehokkaasti.

Työn edetessä voit tallentaa tietoja 3D-keilaimella jatkuvasti. Tämän avulla voit seurata projektin etenemistä ja verrata mallia tai piirustuksia jo valmiisiin töihin. Kun dokumentoit projektia, voit käyttää skannaustietoja arvioidaksesi projektin yleistä suorituskykyä ja löytääksesi tarvittavat parannukset seuraavaa kunnostusta varten. Kun projekti on valmis, sinulla on arvokasta tietoa toteumatiedoista, jotka voit jakaa omistajalle, mikä helpottaa heidän talonsa kunnossapitoa ja tulevaisuuden remonttien suunnittelua.

Jos haluat olla mukana kasvavassa saneerausmarkkinassa, 3D-keilaus auttaa sinua:

 • Tallentamaan rakennuksen olosuhteet ennen rakentamista, sen aikana ja sen jälkeen
 • Seuraamaan ja dokumentoimaan edistymistäsi
 • Löytämään mahdolliset ongelmat ennen kuin ne vaativat kalliita uudelleen tekemisiä
 • Hankkimaan tarkan kokoonpanon suoritetusta työstä tulevaa käyttöä varten
 • Parantamaan luottamusta työhösi 3D-skannauksen avulla

Olitpa sitten LVI-urakoitsija, runkorakentaja tai pääurakoitsija, 3D-laserkeilausratkaisut varmistavat sinulle työn laadun ja tarkkuuden. Saatat jo tietää omakohtaisesti 3D-keilauksen merkityksen. Ehkä olet ulkoistanut keilauksen tai harkinnut oman tiimisi asiantuntijan kouluttamista. Mutta nykyisin on myös saatavilla  uusia 3D-skannereita, jotka ovat niin intuitiivisia ja helppoja käyttää, että voit antaa ne suoraan BIM/VDC-tiimien, tietomallinnuskoordinaattoreiden, yksityiskohtaisten suunnittelijoiden, työmaa- ja projekti-insinöörien sekä työmaan asiantuntijoiden käsiin – ilman erillistä koulutusta.

Lisätietoa

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi
0207 510 608

Ratkaisumme

Trimble FieldLink-ohjelmisto Trimble X7 -laserkeilain