Pistepilvi on laserkeilauksessa syntyvä aineisto, joka ei ole vielä valmista pintaa tai kiinteä malli. Pintojen luomiseksi tiedot on käsiteltävä sopivalla ohjelmistolla.

Analyysin suorittamiseen tai datan käyttöön ei kuitenkaan välttämättä tarvita pintamallia, vaan pistepilveä voi monessa tapauksessa käyttää suoraan sellaisenaan.

Pistepilvien kanssa työskentelemiseen on monia ohjelmistovaihtoehtoja. Tarjoamamme keilamet X7 ja X9 sisältävät Trimble FieldLink -ohjelmiston tabletilla, jolla voi suorittaa monia analyyseja lennossa. Pistepilven jatkokäsittelyyn tietokoneella suosittelemme Trimble RealWorksia.

Yksinkertaisimmillaan pistepilvestä voidaan tehdä kevyet MESH-mallit:

Pistepilvi rakennuksen sisätiloista

Lattian mesh-malli

Seinien mesh-malli

Mihin talonrakentamisessa voi hyödyntää pistepilviä?

Suunnittelun lähtötiedoiksi

Esim. saneerauskohteissa, joista ei ole enää olemassa alkuperäisiä piirroksia tai niitä ei ole muusta syystä saatavilla, laserkeilaamalla voidaan luoda uudet piirrokset tai BIM-malli saneerattavan kohteen lähtötilanteesta. Mallista saadaan helposti etäisyyksiä tai tilavuuksia

Dokumentointi

Nopealla laserkeilauksella projektin tärkeissä vaiheissa saadaan tarkka dokumentointi siitä mihin mitäkin asennettiin ja niiden sijainteihin voidaan palata digitaalisesti, vaikka uudet rakenteet peittäisivät ne fyysisesti. Lisäksi pistepilvimallia voidaan verrata BIM-malliin edistyksen havainnollistamiseksi.

Laadunvalvonta

Rakentamisen edetessä keilattua aineistoa voidaan verrata suunnitelmiin ja tehdä vertailuja suunnitelmien ja toteuman välillä. Tämän lisäksi pistepilven ja BIM-mallin vertaamisella voidaan havaita virheitä ajoissa ennen kuin ne aiheuttavat viivästyksiä tai isompia ongelmia.

Laserkeilaamalla voidaan tarkastella myös esim. lattioiden tai seinien suoruutta.

As built -dokumentointi

Usein rakennettaessa lopputulos eroaa suunnitelmasta. Tällöin on hyvä laserkeilata lopputulos ja päivittää tiedot rakennuksen tietomalliin helpottamaan rakennuksen ylläpitoa ja tulevia remontteja sekä korjauksia

Digitaalinen tarkastelu lisättävän elementin ja olemassa olevan kohteen välillä

Esim. rakennuksen konehuoneessa oleva säiliö, joka pitäisi vaihtaa uuteen. Uuden säiliön mahtumisen voi varmistaa pistepilven avulla, jolloin uusi säiliö voidaan sovittaa ensin virtuaalisesti ja havaita mahdolliset haasteet uuden istuvuudessa. Tällöin varmistetaan säiliön istuvuus jo ennen sen tilausta.

Mittaustiedot

Pistepilvestä voidaan tarkistaa kohteen mittoja kuten etäisyyksiä, pinta-aloja tai tilavuuksia

Visualisointi ja parempi tiedonkulku

Pistepilvet mahdollistavat työmaaosapuolten kommunikoinnin virtuaalisesti 3D-mallien avulla. BIM-malli ja sen hetkinen työmaatilanne pistepilvenä voidaan visualisoida virtuaaliseen todellisuuteen (VR) tai lisättyyn todellisuuteen (AR). Tällä tavalla suunnitelmat saadaan helpommin ymmärrettäviksi työmaaolosuhteissa.

Pistepilven käyttöesimerkki:

Lattian tasaisuus laserkeilaamalla: Trimble X7 -laserkeilain ja FieldLink-ohjelmisto.

Lisätietoa

Uusi 3D-laserkeilain: Trimble X9

Trimble on julkaissut uuden laserkeilaimen: Trimble X9, joka tuo lisää tehoa, nopeutta, kantamaa ja tarkkuutta... Lue lisää

Trimble RealWorks 12.4.2 julkaistu

Trimble RealWorks -pistepilvien käsittelyohjelmistosta on julkaistu uusi versio 12.4.2. Uudessa versiossa on parannuksia visualisointiin ja... Lue lisää

Miten pääset alkuun pistepilvien hyödyntämisessä?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää tai järjestetään demo. Vuokraamme myös laitteita ja ohjelmistoja mikä on kevyt tapa päästä alkuun pistepilvien hyödyntämisessä.

Trimble X7 -laserkeilain

Trimble X9 -laserkeilain

Kysy meiltä lisää:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi
0207 510 608

Tommi Tikka
Myynti-insinööri

tommi.tikka@buildingpointfinland.fi
0207 510 660

Lähetä viesti

    > Tietosuoja