Lattian suoruuden tarkistus laserkeilaamalla

Mitä jos betonivalun jälkeen voisi helposti tarkistaa miten tasaiseksi tai suoraksi lattia tuli… tai talonrakennustyömaalla voisi nopeasti tarkastaa mahdollisen nurkan painuman kerroksessa. Suoruutta ja pienempiä painumia voi olla vaikea silmällä huomata. Jos kohteena on esimerkiksi iso teollisuushalli, johon tulee isoja koneita ja korkeita varastohyllyjä, lattian suoruudella on kriittinen merkitys. Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennusprojektia mahdolliset virheet havaitaan ja korjataan, sitä helpompaa ja halvempaa korjaaminen on.

Laserkeilaamalla voidaan nopeasti tuottaa rakennetusta ympäristöstä kolmiulotteinen, tarkka, pisteistä koostuva malli, pistepilvimalli. Pistepilvimalli voidaan lukea tarkoitukseen suunniteltujen ohjelmien avulla CAD-järjestelmiin tietomallintamisen lähtötiedoksi. Lattiat ovat yksi osa tätä mallia ja ne voidaan irrottaa pistepilvestä omaksi kokonaisuudeksi, jota tarkastella.

Perinteinen menetelmä lattian suoruuden tarkistamiseen on ollut mittalaudan ja kiilapalojen käyttäminen.

Nykyaikaisempi menetelmä on käyttää perinteisiä lasermittalaitteita. Myös takymetria on käytetty, mikä on menetelmänä tarkka, mutta hidas. Edellä mainitut tavat ovat toimivia, mutta hitaita ja laadunvarmistus riippuu mittaajasta. Lattian suoruuden tarkastelu voidaan tehdä helposti ja luotettavasti myös laserkeilaamalla. Kun mainitaan sanat ‘laserkeilaus’ ja ‘pistepilvi’, monelle tulee mieleen valtava määrä dataa, jota on vaikea käsitellä. Näin usein onkin, mutta Trimblen X7-laserkeilaimella ja FieldLink-ohjelmistolla lattian suoruus voidaan nyt tarkastaa kerätystä pistepilvestä heti työmaalla.

Ennen

Mittalauta ja kiilapala

Nyt

Trimble X7 ja FieldLink-ohjelmisto

FieldLinkin käyttöliittymässä on oma osio ”Lattian analyysi”, jossa saa suoruutta ja tasaisuutta analysoitua ja tulostettua valmiit raportit. Analyysityökalulla voi valita useita eri lattia-aloja kerätystä aineistoista, joista tehdä tarkastelut. Iso lattiakokonaisuus voidaan siis jakaa pienempiin osiin ja tarkastella jokaista osaa omanaan. Lattia erotellaan omaksi pistepilveksi, josta tasaisuus tarkastetaan ohjelmassa määriteltyjen toleranssien mukaisesti. Lopputuloksesta saadaan valmis raportti ja tiedot ovat siirrettävissä esim. CSV-muodossa Exceliin.

Trimble Field Link

FieldLink-ohjelmisto

Tutkittavan alueen suoruuksien tarkastelu

FL Tarkastusraportti

Tarkastusraportti

FieldLink-ohjelmistosta saadaan laserkeilauksen jälkeen jo työmaalla raportti ja analyysi lattian tasaisuudesta.

Trimble Field Link

Tarkastusraportti

Yksityiskohtaiset tiedot CSV-tiedostona

Jos lattiasta haluaa vielä tarkempaa analyysia, Trimble RealWorks -ohjelmistossa on omat työkalut lattian ja seinien tasaisuuksien analysointiin. Ohjelmassa voi tarkastella lattioiden ja seinien lisäksi esim. pystypilarien kartiomaisuutta. RealWorks-ohjelmistosta tulokset voidaan siirtää CAD-ohjelmiin ja verrata tietomalliin tai tulostaa valmiit raportit.

Trimble RealWorks

Trimble RealWorks

Pistepilven jälkianalysointi, lattian tasaisuus.

Trimble RealWorks -ohjelmisto

Trimble RealWorks

Pistepilven jälkianalysointi, seinän suoruus.

LISÄTIETOA: