Laserkeilaus tai 3D-skannaus on prosessi, jossa laser kohdistetaan pintaan, josta keilain mittaa etäisyyden ja tallentaa sijainnin. Tämä tehdään tuhansia tai miljoonia kertoja lyhyessä ajassa, jolloin syntyy pistepilvi, rakenteen digitaalinen esitys, jota voidaan käyttää esim. tietomallin kanssa.

Pisteiden sijainnin tarkkuus on yleensä muutamassa millimetrissä. Skannaus voidaan tehdä useasta paikasta siten, että se peittää rakenteen kaikki sivut tai palkit, seinät jne. piilossa olevat alueet. Yhdistämällä keilaukset saadaan täydellinen malli rakenteesta. Pistepilven tiheys voidaan määrittää riippuen käyttötarkoituksesta ja kohteesta ja tällä on suora vaikutus keilaamiseen kuluvassa ajassa. 

Pistepilven keräämiseen käytetään Trimble FieldLink-ohjelmistoa, joka mahdollistaa erilaiset kevyet analyysit keilauksen yhteydessä.

Pistepilvi

Pistepilvi on laserkeilauksessa syntyvä aineisto, joka ei ole vielä valmista pintaa tai kiinteä malli. Pintojen luomiseksi tiedot on käsiteltävä sopivalla ohjelmistolla.
Pistepilvi on kolmiulotteinen aineisto kohteesta ja koostuu miljoonista yksittäisistä pisteistä. Se sisältää kohteen tarkan geometrian, parhaimmillaan millimetreissä. Pisteet voivat sisältää 3D-sijaintinsa lisäksi tiedon väristä tai kohteen materiaalista. Tämä tieto riippuu siitä, miten pistepilvi on tuotettu. Pistepilvi voidaan tuottaa mm. laserkeilaimella tai fotogrammetrian avulla.

Analyysin suorittamiseen tai datan käyttöön ei kuitenkaan välttämättä tarvita pintamallia, vaan pistepilveä voi monessa tapauksessa käyttää suoraan sellaisenaan.

Vertaile pistepilviä tietomalliin (Ohjelmisto: Tekla)

Pistepilviaineisto tietomallin pohjana Tekla Structures -ohjelmistossa
Pistepilviaineisto tietomallin pohjana Tekla Structures -ohjelmistossa

Pistepilven jatkokäsittelyyn tietokoneella suosittelemme Trimble RealWorksia.

Mihin laserkeilausta käytetään?

Trimble RealWorks

Rakennusten suunnittelu ja arkkitehtuuri

Laserkeilausta voidaan käyttää olemassa olevien rakennusten tarkkaan mittaukseen ja mallintamiseen, jolloin saadaan tarkka tieto nykyisestä tilasta ja tätä voidaan käyttää esim.  suunnittelun lähtötietona

Tiedonhallinta ja dokumentointi

Laserkeilausta voidaan käyttää dokumentoimaan rakennusvaiheet ja keräämään tietoa rakennusprosessin eri vaiheista. Tämä tieto voi olla hyödyllinen projektin hallinnassa, tulevissa projekteissa ja rakennuksen ylläpidossa.

Laadunvalvonta ja tarkkuusmittaukset

Laserkeilaus auttaa tarkistamaan rakenteiden tarkkuuden ja laadun. Sitä voidaan käyttää tarkasti mittaamaan esimerkiksi rakenteiden pinnan tasaisuutta ja varmistamaan, että ne täyttävät asetetut standardit.

Maastomittaus ja suunnittelu

Laserkeilausta voidaan käyttää maastomittauksissa ennen rakennusprojektin aloittamista. Tarkka 3D-mallinnus auttaa suunnittelijoita hahmottamaan maaston muodot, mahdolliset haasteet ja suunnittelemaan rakenteita paremmin.

As-Built

Tietomallin päivittäminen vastaamaan toteutunutta rakennusta uudisrakentamisessa. Joskus toteutunut rakennusvaihe kuten LVI-tila ei vastaa suunnitelmaa, jolloin laserkeilaamalla malli voidaan päivittää.

Pistepilven tuottamisen vaiheet

1. Laserkeilaus

2. Pistepilven rekisteröinti

 • Eri keilausasemien aineisto yhdistetään yhdeksi kokonaiseksi pistepilveksi
 • Uudet ja kehittyneet laserkeilaimet kuten Trimble X7 tai X9 pystyvät tekemään pistepilven rekisteröinnin automaattisesti
 • Onnistuneen pistepilven rekisteröinti vaatii, että eri keilausasemilla on riittävä määrä yhteisiä pintoja, jotka laite voi tunnistaa. Jos keilauspisteet sijaitsevat liian kaukana toisistaan ja yhteisiä pintoja ei ole riittävästi, ei pistepilven rekisteröinti onnistu

3. Pistepilven jatkokäsittely 

 • Lopputuote määrittelee käsittelyn
 • Markkinoiden paras ohjelmisto pistepilvien käsittelyyn on Trimble RealWorks, josta on saatavilla eri laajuisia ja hintaisia kokonaisuuksia riippuen asiakkaan tarpeista https://buildingpointfinland.fi/trimble-realworks/
 • Usein kerätystä pistepilvestä luodaan 3D-malli esim. rakennesuunnittelun pohjatiedoiksi
 • Laserkeilattu aineisto on usein datamäärältään valtavaa. Aineisto sisältää miljoonia pisteitä ja voi sisältää paljon ylimääräistä, jota suunnittelija ei tarvitse, jolloin aineiston vieminen ilman jatkokäsittelyä CAD-ohjelmiin voi olla hankalaa ja käyttö hidasta. Trimble RealWorks -ohjelmistolla ylimääräinen saadaan poistettua ja aineisto vietyä CAD-ohjelmiin sujuvasti.

Huomioon otettavia asioita laserkeilausta suunniteltaessa

 1. Mikä käyttötarkoitus tuotetulla pistepilvellä on
 2. Missä tiedostoformaatissa pistepilvi halutaan
 3. Vaadittava tarkkuus pistepilvelle
 4. Halutaanko pistepilvi georeferoituna eli sijaintitiedot sisältäen
 5. Aikataulu
  1. Keilaukselle
  2. Käsitellylle aineistolle, jos sellainen halutaan
 6. Rajaus alueesta, josta pistepilvi halutaan

Erilaisia tapoja kerätä pistepilveä:

x9, mies, putkistoja ja säiliöitä

Maalaserkeilaus eli staattinen keilaus

 • Tarkkuus ja luotettavuus
 • Staattinen keilaus liikkumattomalta asemalta
 • Pistepilven lisäksi kohteesta otetaan samalla 360-värivalokuvat
Trimble MX50 -mobiilikartoitusjärjestelmä

Mobiilikartoitus eli liikkuva laserkeilaus

 • Liikkuvaa ja nopeaa
 • Ilmasta, autolla, kävellen, junalla….
 • Mobiilikeilauksen pääkomponentit
  • Kamera
  • LiDAR
  • Paikannussysteemit (SLAM, IMU, GNSS ja yhdistelmät)

Laserkeilausblogeja ja uutisia

Blogeja ja uutisia laserkeilauksesta

Miten pääset alkuun laserkeilauksen hyödyntämisessä?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää tai järjestetään demo oikeassa kohteessa. Vuokraamme myös laitteita ja ohjelmistoja mikä on usein kevyt tapa päästä alkuun laserkeilauksessa.

Trimble X7 -laserkeilain

Trimble X9 -laserkeilain

Kysy meiltä lisää:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi
0207 510 608

Tommi Tikka
Myynti-insinööri

tommi.tikka@buildingpointfinland.fi
0207 510 660

Lähetä viesti

  > Tietosuoja