Spot-robottikoira rakennustyömaalla

Trimblen ja Boston Dynamicsin yhdessä kehittämä ratkaisu, joka yhdistää Spot-koiran – liikkuvan mobiilirobotin – Trimblen 3D-laserkeilaimeen ja FieldLink-ohjelmistoon, on nyt saatavilla.

Trimble on Boston Dynamicsin integroitu ratkaisukumppani rakentamisen tiedonkeruuseen. Trimble FieldLink -ohjelmiston avulla urakoitsijat voivat käyttää Spotia, 3D-laserkeilainta, GNSS-vastaanottimia ja robottitakymetriä yhden integroidun ohjaimen avulla robotin tehtävien määrittelemiseksi ja tietojen keräämiseksi.

Miten Spot-koiraa hyödynnetään käytännössä?

Spotin selkään voidaan kiinnittää 3D-laserkeilain kuten Trimblen X7 ja tavallinen 360-kamera. Spotille määritellään reittipisteet ja skannauspaikat, joihin se pysähtyy tekemään keilaukset ja kuvaukset. X7 on markkinoiden ainoa itsetasaava laserkeilan, joten aina Spotin pysähtyessä uudelle skannauspaikalle, X7 kalibroi itsensä automaattisesti, jonka jälkeen se suorittaa skannauksen.

Kun skannaus on valmis ja pistepilvi kerätty, keilain lähettää viestin Spotille, joka jatkaa matkaa seuraavaan skannauspisteeseen. Pistepilvi tallentuu jokaisesta keilausasemasta kojeen muistiin sekä Trimble Connect -pilvipalveluun. Keilaimella varustettu robotti voi käydä läpi minkä tahansa huonetilan ja tuottaa aineiston pilveen, josta projektinjohto saa valmista aineistoa töiden suunnitteluun. Kaikki tämä ohjaus tehdään Trimble Field Link -ohjelmalla.

Trimble X7 on pitkälle kehitetty laserkeilain, jonka erityispiirre on sisäinen kalibrointimenetelmä. X7:ssä on panostettu keilausmenetelmien kehittämiseen raa’an mittausnopeuden sijaan. Digitaaliset valokuvamosaiikit kohteesta tuovat värit pistepilveen ja helpottavat aineiston jatkokäsittelyä.

Laitteessa on myös inertiateknologiaa, joka nopeuttaa pistepilvien rekisteröintiä merkittävästi. Trimble Connect -pilvipalvelussa voidaan pistepilven ja suunnitelman välisiä eroja vertailla vaikkapa selainpohjaisesti ilman erikoisohjelmia.

Spot-koira voisi esimerkiksi kiertää joka ilta työmaan hiljennettyä sovitun vakioreitin ja kerätä toteumatiedot seuraavalle aamulle suunnittelijan tarkastettavaksi. Mahdolliset virheet ja erot suunnitelman ja toteutuneen välillä huomattaisiin tällöin nopeasti.

Robottien tulo rakennustyömaille ei tarkoita ihmistyön loppumista. Roboteilla voidaan parantaa työnkulkuja, vähentää uudelleen tekemistä ja helpottaa työtehtäviä. Spot-koira Trimblen ratkaisuilla antaa mahdollisuuden automatisoida toistuvia töitä ja siirtää vaarallisia töitä pois ihmisiltä, jolloin projektien turvallisuus, laatu ja nopeus paranevat. Spot-koira voi mennä sinne, minne ihminen ei voi.

Spot on saatavilla syksyllä 2021 BuildingPoint Finlandin kautta.