Asennuksen laadun todentaminen ja tietomallien koordinointia Trimblen lisätyn todellisuuden teknologian avulla

Miron construction parantaa asennuksen laadun todentamisen ja tietomallien koordinointia trimblen lisätyn todellisuuden teknologian avulla

Case-artikkeli on alunperin julkaistu Trimble Buildingsin verkkosivuilla 25.10.2021.

Miron Construction Co., Inc. on Pohjois-Amerikkalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Neenahissa, Wisconsin osavaltiossa. Miron Construction on erikoistunut tarjoamaan innovatiivisia esirakennus-, rakentamisen hallinta-, suunnittelu-, rakentamis-, yleisrakennus- ja teollisuuspalveluita useille markkinoille. Olipa kyse alakouluista, toimistorakennuksista, kasinoista tai klinikoista, yritys työskentelee tiiviisti asiakkaidensa kanssa toteuttaakseen heidän unelmansa. Kacie Hokanson ja Sam Tijan, Mironin virtuaalisen rakentamisen asiantuntijat, etsivät jatkuvasti uusia teknologioita pitääkseen yrityksen innovaatioiden kärjessä.

Asennustyön laadunvarmistus ja BIM-koordinointi

Asennuksen todentaminen on Mironille tärkeää, koska sen avulla yritys voi varmistaa, että kaikki suunnittelumallin osat välitetään tarkasti toteutukseen ja jos ongelmia ilmenee, niihin voidaan puuttua ajoissa. Aiemmin yritys oli käyttänyt 2D-asennuspiirustuksia ja verrannut niitä iPadin malliin yrittääkseen havaita mahdolliset erot näiden kahden välillä. Tämä oli vaikea ja aikaa vievä prosessi, eivätkä Tijan ja Hokanson aina pystyneet havainnoimaan kaikkia eroja tällä lähestymistavalla. He tarvitsivat uuden järjestelmän, joka voisi helposti varmistaa, että asennus on tehty virheettömästi kalliin uudelleen tekemisen välttämiseksi.

Hokanson ja Tijan tarvitsisivat lisätyn todellisuuden ratkaisun, joka pystyisi käsittelemään suuria malleja ja olisi saatavilla iPadin kautta, jotta digitaalista mallia olisi helpompi verrata siihen, mitä kentällä todellisuudessa asennettiin. Myös heidän alihankkijansa käyttivät jo aktiivisesti mallinnustekniikkaa ja olivat kiinnostuneita käyttämään tietomalleja tuotteiden tarkkaan esivalmistukseen ennen niiden viemistä työmaalle.

He arvioivat muutamia rakennusalan ulkopuolisten ohjelmistotoimittajien alustoja, mutta totesivat, ettei näillä ollut ymmärrystä siitä, mitä Miron tarvitsi prosessien ja työnkulun näkökulmasta tietomallien viemiseksi työmaalle käytäntöön. He harkitsivat myös oman ratkaisunsa rakentamista, mutta ymmärsivät, että se olisi vaikeampaa ja kalliimpaa verrattuna teknologian hankkimiseen ulkopuolisen toimittajan kautta.

Tietomallien tuominen työmaalle lisätyn todellisuuden avulla

Tijan löysi muutamia innovatiivisia rakennustekniikoita, joita oli saatavilla Trimbleltä, ja tiedusteli lisätyn todellisuuden ohjelmistoista iPadeille. Sattumalta Trimble oli äskettäin esitellyt uuden ratkaisun, Trimble® Connect® AR -sovelluksen, joka toimii Android- ja iOS-tableteissa sekä -älypuhelimissa. Trimblen jälleenmyyjän, rakennusteollisuuteen keskittyneen BuildingPoint Midwestin kautta Tijan sai vahvistuksen, että Trimblen ratkaisu oli vastaus yrityksen kohtaamiin haasteisiin ja teki päätöksen jatkaa eteenpäin Connect AR:n kanssa.

“Mielenkiintoista on, että voimme validoida nämä prosessit erittäin helposti, kun käytämme mallia päällekkäin. Näemme mallissa putket rivissä sen kanssa, mitä kentällä itse asiassa kootaan. Ennen tämän työkalun saamista meillä ei ollut tapaa välittää sitä visuaalisesti urakoitsijoillemme.”

Kacie Hokanson, virtuaalisen rakentamisen asiantuntija l Miron

Connect AR on lisätyn todellisuuden sovellus, joka tarjoaa rakennusalan työntekijöille paremman pääsyn 3D-malleihin työmaalla, jotta he voivat hyödyntää rakennustyömaille suunniteltuja työnkulkuja, rakennettavia 3D-malleja ja yhdistettyä todellisuutta päivittäisten töiden, kuten kokoonpanon ja tarkastusten muuttamiseen.

Sovelluksen ansiosta lisätty todellisuus on myös helpommin saatavilla entistä useammalle työntekijälle. Projektipäälliköt, insinöörit ja urakoitsijat voivat visualisoida 3D BIM-malleja todellisessa maailmassa tehdäkseen monimutkaisista tilanteista, kuten suunnittelutarkastuksista, ongelmien ratkaisusta ja terveys- ja turvallisuusasioista selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä.

“Investoimme paljon aikaa ja vaivaa mallin koordinoimiseen, jotta voimme nähdä sen paikan päällä, ja kun nyt näemme, että kaikki on linjassa niin kuin pitääkin olla, se on hieno tunne”, Hokanson sanoi. “Mielenkiintoista on, että voimme validoida nämä prosessit erittäin helposti, kun käytämme mallia päällekkäin. Näemme mallissa putket rivissä sen kanssa, mitä työmaalla itse asiassa kootaan. Ennen tämän työkalun saamista meillä ei ollut tapaa välittää sitä visuaalisesti urakoitsijoillemme.”

Jotta malli voidaan sijoittaa nopeasti ja helposti todelliseen maailmaan, työmaan ympärille voidaan sijoittaa QR-koodien verkosto, jonka avulla käyttäjät voivat verrata tarkasti valmiiksi rakennettua rakennetta digitaaliseen suunnitteluun, mikä nopeuttaa laadunvarmistustarkastuksia ja mahdollistaa välittömän päätöksenteon hankkeen sidosryhmien tekemänä.

Saumattomien työnkulkujen luominen

Connect AR:n avulla Tijan ja Hokanson testasivat erilaisia työnkulkuja muutamissa eri projekteissa, mm. laajuudeltaan ja kooltaan valtavassa teollisuusprojektissa Minnesotassa. He halusivat nähdä pääosin betonista rakennetussa kohteessa kuinka Connect AR toimisi ilman Wi-Fi-yhteyttä ja huomasivat, että  synkronointiominaisuutta pystyi käyttämään mallin lataamiseen ja läpikulkuun ilman että normaali työnkulku keskeytyi.

“Synkronointiominaisuuden avulla voimme helposti ottaa 3D BIM-mallin, lähettää sen Trimble Connect AR:ään ja tuoda sen iPadiin muutamassa minuutissa ja sitten kävellä sen läpi paikan päällä”, sanoi Hokanson. “Se on hyvin intuitiivinen ja suoraviivainen ja helppo toistaa muissa projekteissa.”

© Miron Construction 2021

Sormet pulssilla

Tijan ja Hokanson ovat nähneet omakohtaisesti, kuinka Connect AR on muuttanut heillä asennuksen varmistus- ja tietomallien koordinointiprosesseja, ja aikovat jatkaa Connect AR:n käyttöä paikannustarkistuksessa koordinoinnin jälkeen ja antaa sen myös rakennustyömaiden työntekijöiden käsiin.

“Aikataulut lyhenevät. Meidän on pystyttävä pitämään silmät ja sormet jokaisen projektin pulssilla. Haluamme olla aktiivisempia, jotta aikataulun kanssa ei tule ongelmia ja että voimme työmaalla varmistaa, että asennus sujuu kunnolla”, Tijan sanoi.

Kun Tijan ja Hokanson arvioivat ohjelmistoja, heidän on investoitava aikaa etukäteen, mutta viime kädessä he etsivät nettohyötyä sen arvon suhteen, jonka ohjelmisto antaa takaisin työmaan tiimeille ja miten se edistää projektin yleistä menestystä. “Meidän on saatava arvo, joka ylittää huomattavasti käyttämämme ajan, ja juuri sen olemme saaneet Connect AR:n avulla”, toteaa Tijan.