Puutteelliset mitta- ja lähtötiedot korjauskohteessa?

Kuulostaako tutulta?

 • Vanhojen piirustusten käyttö tietomallinnuksessa ei yleensä johda hyvään lopputulokseen​.
 • Perinteisten mittaustapojen, kuten manuaalitakymetrin ja mittanauhan käyttö on hidasta ja epävarmaa laajojen rakenteiden kartoittamisessa.
 • Vaikka vanhasta rakennuksesta olisi alkuperäiset piirustukset tallessa, vuosien varrella tehtyjä muutostöitä ei välttämättä ole dokumentoitu.

Vinkit tilanteeseen:

 • Jätä vanhat paperipiirustukset ja mittanauha sivuun, ota laserkeilaus käyttöön
 • Laserkeilaamalla saat tiloista millintarkat digitaaliset kopiot

Laserkeilaamalla saat mm-tarkat kopiot tarvittaessa jokaisesta rakennusvaiheesta.

Rakennusvaiheen dokumentointi puuttuu tai on epätarkkaa?

Kuulostaako tutulta?

 • Seinä on rakennettu umpeen, eikä ole tietoa, mitä piiloon on jäänyt
 • Rakenteiden dokumentointia ei ole tehty tai se on puutteellista
 • Todellisten rakenteiden kartoittaminen on työlästä perinteisillä menetelmillä
 • 2D-dokumentointi tai suunnitelmatietomalli on epätarkka tai se ei vastaa todellisuutta

Vinkit tilanteeseen:

 • Laserkeilauksen avulla kartoitat koko rakennuksen millintarkasti ja jokainen muutos tai piilorakenne jää digitaalisesti talteen​
 • Laserkeilaimella otetut tarkat 360 asteen valokuvat auttavat havainnollistamaan rakenteita myöhemmin.
Rakennustarkastus

Suunnittelijan saamasta piirustuksesta saattaa puuttua myöhemmin tehdyt muutokset.

3D-mallintaminen auttaa suunnittelijoita vähentämään rakentamisen virheitä. FieldLink-ohjelmisto sisältää automaattisen putkien mallintamisen.

Toteutunut rakennusvaihe ei vastaa suunnitelmaa?

Kuulostaako tutulta?

 • Rakennuksen osa, kuten LVI-tila, perustukset, tekninen tila tai märkätilat on toteutettu eri tavalla kuin on suunniteltu
 • LVI-tilan tai vastaavan tekniikan kartoittaminen on lähes mahdotonta takymetrillä tai mittanauhalla työn määrän takia

Vinkit tilanteeseen:

 • Keilataan tila sopivalla laserkeilaimella, luodaan tilasta digitaalinen kopio ja päivitetään tietomalli

Lopputulos ei vastaa suunnitelmaa?

Tietomallipohjainen rakentaminen vähentää virheitä rakentamisen eri vaiheissa.

Lattiavalu epäonnistunut tai lattia ei ole suora?

Kuulostaako tutulta?

 • Lattiavalun ongelmia on lähes mahdotonta havaita silmämääräisesti
 • Epäonnistuneen valun korjaus jälkikäteen on kallista

Vinkit tilanteeseen:

 • Laserkeilaus mahdollistaa tarkistuksen heti työmaalla​
 • FieldLinkin ohjelmistosta löytyy helppokäyttöinen tarkastelutyökalu lattian suoruuden toteamiseen
Lattian tasaus

FieldLink-ohjelmisto tarjoaa työkalut lattian suoruuden tarkastamiseen ja betonivalun raportointiin.

Rakenteiden vaurioitumista ei huomata?

Kuulostaako tutulta?

 • Kantavien rakenteiden kulumisesta aiheutuvaa vaurioitumista on mahdotonta huomata silmämääräisesti riittävän ajoissa
 • Vaurio huomataan niin myöhään, että korjaus on mahdotonta

Vinkit tilanteeseen:

 • Keilaamalla kartoitat rakenteet laajasti ja nopeasti

Korjaustarpeiden havaitseminen vaikeapääsyisistä paikoista voi olla haastavaa.

Trimble X9 mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan as-built-mallien luomisen scan-to-BIM ja korjausprojekteihin. X9 soveltuu mm. rakennusten laajennustöihin sekä julkisivujen tarkastukseen.

Suunnittelijan saama pistepilvi ei ole käyttökelpoinen?

Kuulostaako tutulta?

 • Kolmannelta osapuolelta suunnittelijalle tilattu laserkeilausaineisto ei vastaa tarkoitusta tai on puutteellinen

Vinkit tilanteeseen:

 • Arkkitehti- tai suunnittelutoimisto voi hoitaa keilauksen helposti itse, jolloin suunnittelu sujuu paremmin ja on tehokkaampaa

On monia uusia menetelmiä ratkaista erilaisia rakentamiseen liittyviä ongelmia.
Sellaisia ovat esimerkiksi laserkeilaus ja pistepilvistä saatu informaatio ja analyysi, uudet takymetrimittaamisen työnkulut, pilvipalvelut ja niiden tarjoama nopea tiedonkulku…

Tutustu näihin matalalla kynnyksellä:
varaa aika Teams-esittelyyn, jossa voimme puhelinta tai sähköpostia havainnollisemmin esitellä uusia tehokkaita rakentamisen ratkaisuja.

Trimble X9 -laserkeilain

Pistepilvi suunnittelussa

Aloita varaamalla aika Teams-esittelyyn

Kalenteri latautuu...
-
Saatavissa
 
-
Varattu
 
-
Alustavasti varattu

Tietosuoja

Varaa tästä puolen tunnin pituinen aika Teams-esittelyyn.

Esittelyssä kerromme, miten ongelma ratkaistaan BuildingPoint Finlandin menetelmien avulla. Esittely on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Varaa aika lomakkeella tai ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme.

Teams-esittelijä:

Tommi Tikka
Myynti-insinööri

tommi.tikka@buildingpointfinland.fi
0207 510 660

BuildingPoint Finland
Perintökuja 6 (Avia Line 2), 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.buildingpointfinland.fi

BuildingPoint Finlandin taustalla ovat Geotrim Oy ja Trimble Solutions Finland. Tavoitteenamme on edistää Suomen rakennusalaa tuomalla maailman johtavat Trimblen laite- ja ohjelmistoratkaisut rakennusprojektin kaikkiin vaiheisiin, suunnittelupöydältä rakentamiseen ja ylläpitoon.